Kold luft ..eller?

Kold luft ..eller?

Varm eller kold luft

Nogle må jo være modvægt til den ukuelige optimisme, der florerer på nettet

Om optimisme

Citater og talemåderPosted by Leif Jensen Wed, March 24, 2010 20:45:42
Pessimister er dog de reneste tåber.
De tror på det modsatte af, hvad de håber.
Nej, de optimister, som livet beror på, er de,
der tør håbe på noget, de tror på.
Piet Hein

Hvor gik det galt

Uaktuelle kommentarerPosted by Leif Jensen Tue, March 09, 2010 22:23:08
Lad os begynde med begyndelsen.
Da jeg kørte på arbejde i morges kørte jeg forbi det, der engang var en lille vigeplads med plads til, at en lille bil lige kunne holde ind for en kort bemærkning.
Jeg kører forbi hver dag, og det er længe siden, jeg har set en bil holde på pladsen.
Men i morges var der sket noget. Under et skilt med teksten "Henkastning af affald forbudt" lå der en bunke papkasser og et par plastikbæreposer.
Og så var det jo jeg tænkt, hvor det gik galt.
Den journalistiske vinkel på sagen.
Hvis man ser rent kommunikationsmæssigt på det, så er det en almindelig kendt at kun meget få avislæsere når at læse meget andet end overskriften - lidt mere, hvis der er tale om en virkelig "kioskbasker".
Så måske er det simpelthen artiklens længde, der er problemet. Nå, en artikel er der måske ikke helt tale om, men alligevel "Henkastning af affald....forbudt. Der er godt nok langt ned til "forbudt", så måske er det simpelthen fordi læseren kun nåede til "Henkastning af affald". Og så er den jo god nok. Men er den alligevel ikke lidt søgt.
Den pædagogiske vinkel.
Vi, der er lidt hjemme i den pædagogiske fagtermonologi ved godt, at det er dårlig pædagogisk strategi at fortælle børn og andre, hvad man gerne vil have de ikke gør.
Så måske skulle de flinke mænd, som har sat skiltet med teksten "Henkastning af affald forbudt" op, have sat et skilt op med teksten "Kør dit affald på lossepladsen"
Tja.... måske en overvejelse værd.
Det vil jeg drøfte med de to flinke og servicemindede mænd, som bl.a. passer den forhenværende vigeplads.
Jeg så dem i dag gå langs med Frederikssundvej og samle affald op, som de fylder i klare sække. Og apropos affald og klare sække, så var det jo papkasser og plastikbæreposer, der stod der under skiltet. Så vi kan nok se bort fra de to flinke mænd som syndere. Det ville også ligne dem meget dårligt. Stor ros til dem.
Det er nok lærerne.
En nærliggende tanke er, at det selvfølgelig er lærernes skyld. De har hverken sørget for ro eller at vægte fagligheden højt. Sådan er lærere nemlig. Vi kender dem jo alle sammen. Vi har jo selv gået i skole, og kan godt huske, hvor dræbende kedeligt det var at terpe "Met-te har en kat". "Sø-ren har en hund". og "Sø-ren og Met-te går ned til sø-en". Pu ha, det var godt vi så skulle have frikvarter. Og "Henkastning af affald forbudt" har endnu flere bogstaver.
Så jeg kan måske godt forstå, at lærerne gav op, når nu lektionen kun var på 45 minutter. Men Bertel kunne nu godt have givet dem en lille hævet pegefinger, før han kastede sig over folkesundheden.
Måske er det samfundssind.
Ved nærmere eftertanke, så kan der måske også være tale om en borger, som har udvist en særlig grad af miljøbevidsthed, da pap jo er gået fra et være et affaldsprodukt til at være genanvendelig og endda noget, der ved indsamling og presning i håndterbare baller - ja du læste rigtigt, og nu ikke noget med "de gule sider" og "ballepressere", kan indbringe en lille ekstraskilling.
Som det positive menneske jeg er, vil jeg, indtil andet er bevist, helst tro, at der er tale om miljøbevidsthed.
Så måske skulle jeg stoppe i morgen, når jeg kører på arbejde, og se, om det er genbrugsflasker med pant, der er i plastikposerne.
Faktisk ærgrer det mig lidt, at jeg ikke gjorde det allerede i dag på vej hjem fra arbejde.
For måske er der nogen, der har taget genbrugsflaskerne og fyldt affald i poserne, når jeg holder ind i morgen,
Men måske er årsagen slet ikke nogle af dem, som jeg har tænkt på, men en helt anden.
Hvad mon det så kan være?

Leif Jensen - Jyllinge


Hvor bliver de af, når der virkelig er brug for dem.

Uaktuelle kommentarerPosted by Leif Jensen Tue, February 16, 2010 23:13:19
Er der initiativer på vej.
Ja. det er altså landets politikere jeg tænker på. Ikke nogen specielt, men sådan i al almindelighed.
Det er jo tankevækkende, når store og vigtige samfundsproblemer er åbenlyse, at politikerne er fuldstændig tavse.
Ingen minister i samråd, ingen krav om ekstraordinær indkaldelse af udvalg i weekenden, ingen krav om ministerrokade. Kun larmende tavshed.
Og det på trods af at jeg personligt har oplevet det - eller måske mere præcist hørt om det i radioen. På P4, som på en eller anden måde har karakter af sandhedsvidne, hvis nogen overhovedet skulle finde på at spørge det +midaldrende segment om noget som helst.
Nå men tilbage til problemerne.
Hensynsløsheden råder.
Der har været gentagne tilfælde af grov chikane fra vilde skiløbere i de nordsjællandske skove, hvor de fuldstændig uden hensyntagen til andre med langt mere legitimt ærinde har bevæget sig i hastigt tempo på to glatte, til formålet præparerede brædder, igennem landskabet. Og dem med legitimt ærinde er, som De min opmærksomme læser selvfølgelig straks har regnet ud, vandrefolket. Disse stoute mennesker, som almindeligvis med et lidende ansigtsudtryk strider sig igennem den vilde natur med rask svingende stave og stålsat blik - men uden brædder på fødderne.
Strid om retten til naturen.
Der har faktisk været tale om, at disse stolte vandringsfolk ved flere lejligheder har måttet træde ud på et sidespor for at lade de vilde skiløbere passere. Der meldes endda om, at enkelte har fået noget sne - fra opsprøjt - på sig. Dette er dog ikke bekræftet, så der kan jo være tale om et rygte. Men alligevel.
Og det mest grelle er, at enkelte vandreture har måttet aflyses. Skandløst.
Og det er her, jeg mener, at lokale politikere godt kunne kalde nogle ministre i samråd for at finde ud af, om et lovforslag kan forventes, eller de bare vil lade disse forhold udvikle sig fuldstændig udenfor offentlig kontrol.
Hvad bliver så det næste.
Vi vil se handling.
Jeg ved at jeg taler på fleres vegne, når jeg kræver initiativer her og nu.
Ellsers risikerer vi jo bare at sneen er smeltet og problemet løst, før loven bliver vedtaget.
Og det er ikke rettidig omhu, at at komme for sent eller for tidligt med et lovforslag.
Her skal ikke nævnes noget om madordning i daginstitutioner, for det har jo intet med sagen at gøre.
Måske skulle nogen også rejse en forespørgselsdebat i Folketinget i anledning af, at lyskrydset A6 - Jyllinge Parkvej en del morgener er gået i sort.
Jo, der er nok at rive i for en eller flere foretagsomme politikere. For hvis der ikke er plads til dem, eller talentet ikke rækker til Paradis Hotel eller X-factor, så må de jo finde andre egnede platforme for at få et øjebliks berømmelse.
Og husk, at fordi du har tabt een gang, er du ikke fortabt.

Om at lære udenad

Uaktuelle kommentarerPosted by Leif Jensen Sat, January 23, 2010 17:04:22
Hvad har Puk Elgaard med sagen at gøre.
Jeg har nogle aftener siddet og set aftenshowet på DR 1, hvor blandt andet Puk Elgaard jævnligt optræder. Og det synes jeg hun gør godt, så ingen kritik af det. Men grunden til at jeg alligevel nævner hende er, at hvis nogle af vores ministre og andre politikere havde de samme evner til at være nærværende, lyttende, nysgerrig og interesserede i at høre, hvad andre sagde, så kunne de gå hen og blive rigtig farlige. Her tænker jeg ikke på dem personligt, men som politikere og ministre. Men faren er nok alligevel ikke så stor.
Jeg havde engang en direktør.
En af de direktører, som jeg har arbejdet under gav ofte dette eksempel på samspillet mellem embedsmænd (og spin-doktorer) og politikere:
En politiker havde fået et "talepapir" og ikke haft så god tid til forberedelse, så da han var kommet lidt ned i talen sagde han med høj og klar røst: "Her hæves stemmen, thi argumentationen er lidt svag".
Han havde overset den parantes, som var sat om sætningen.
En sjov historie, som jeg ofte smiler lidt over, når jeg hører nogle, som ved hjælp af kraftig stemmeføring prøver på at overbevise mig om noget.
En ny trend har bredt sig - kunsten at gentage.
Her ville jeg gerne kunne skrive, at dette er fiktion og at enhver lighed med nulevende eller afdøde personer er utilsigtet og beror på tifældigheder. Men sådan er det ikke.
Når jeg skriver Karen Elleman, så er det den Karen Elleman og på samme måde Brian Mikkelsen, Carina Christensen eller Helge Sander. Nå nej, der er jo ingen grund til at blande ham ind i det her, han siger jo alligevel aldrig noget i den store offentlighed - måske bliver han aldrig spurgt.
Men altså tilbage til de andre.
Jeg synes faktisk det både frustrerende og irriterende at se og høre dem blive interviewet i radio eller TV.
Og det der irriterer mig er, at uanset, hvad de bliver spurgt om, så gentager de blot det, som de tidligere har sagt.
Kulturminister Carina Christensen - et eksempel.
Indslag om at en del provinsteatre har stor økonomiske problemer.
Spørgsmål: Hvordan har du det med, at en del provinsteatre ser ud til at måtte lukke i den kommende tid på grund af økonomiske problemer?
Svar: Der har aldrig været brugt så mange penge på kulturen, som der bliver i år.
Nyt spørgsmål: Gør det ikke indtryk på dig, at det meste af Sønderjylland vil være uden lokalt teaterliv.
Svar: Der har aldrig været brugt så mange penge på kulturen, som der bliver i år.
Nyt spørgsmål - allerede her fornemmer man at journalisten er ved at opgive, men alligevel prøver en gang mere: Gør det slet ikke noget indtryk på dig, at landets førende teaterchefer "råber vagt i gevær" (måske også lige abstrakt nok, hun er jo trods alt ikke forsvarsminister, men det er dog en relativt alment kendt og anerkendt talemåde).
Svar: Der har aldrig været brugt så mange penge på kulturen, som der bliver i år.
Jeg forstår godt, at journalisten siger "tak for det, og så går vi videre", selv om et "så tag dig dog sammen og svar på mine spørgsmål" måske ville være mere rigtigt.
Og, nej det er ikke Carina Christensen jeg er ude efter. Hun er blot nævnt som eksempel, og gør jo hvad hun har lært.
(Her kunne i talepapiret måske have stået: "Her gentages budskabet, thi jeg har ikke andet at sige".
Og iøvrigt helt uden sammenligning, så rinder det mig ihu, at en eller anden tidligere har sagt, at hvis blot en løgn gentages ofte nok, så ender den med at blive sandhed.
Jeg husker ikke hvem, og det er nok meget godt.
Jeg har også selv gjort det.
Det er godt nok mange år siden - sådan ca. 50, nærmer bestemt, da jeg gik i skole på Bogø. Dejlig ø og en god skole.
Jeg lærte salmevers. Det brugte man meget på den tid.
Jeg lærte dem udenad og kunne på opfordring gengive dem stort set enslydende hver gang (når jeg havde øvet mig lidt - uden spind-doktor, men med stor hjælp fra min søde mor).
Jeg vidste godt nok ikke hvad det betød, det jeg stod der ved siden af pulten og sagde. Men jeg gentog det ufortrødent hver gang nogen bad mig om det.
Jeg ved faktisk ikke hvorfor jeg lige kom til at tænke på det med at lære udenad og gentage uden at vide, hvad det betød.
Men det faldt mig lige ind, da jeg så Karen Elleman blive interviewet om madordningen i daginstitutioner.
Som jeg som ydmyg kommunal embedsmand heller ikke mener noget om.
Så det kunne jeg jo faktisk godt blive interviewet om.
Kan I ha' en fortsat rigtig god dag

Hvis du er interesseret i at modtage en mail, når der er nyt på bloggen, så fly mig en mail, så komme du på listen.

leif.jensen4040@gmail.com

Aftaler er til for at overholdes.

Nu er jeg virkelig surPosted by Leif Jensen Tue, December 22, 2009 22:09:21
Nu er jeg rigtig sur. Eller sur er måske ikke helt rigtigt - skuffet er nok mere dækkende.
Jeg mener, når man har en aftale, så skal den vel overholdes, eller hva'?
Grunden til min skuffelse turde være åbenbar.
Jeg har nu været i tre Fakta'er, to Kvickly'er, to Superbest'er og to Jem&Fix'er.
Ikke fordi Jem&Fix har noget med sagen at gøre, men det hæver emperiniveauet væsentligt, at dokumentere, at man ikke lader sig begrænse i sin emperi. Så det kan godt være, at værket er lidt tyndt, men emperien kan man ikke sige noget på.
Men tilbage til Fakta, Kvickly og Superbest.
Jeg mener, vi har en klar aftale om, at fra den 20. december skal der stå bjerge af romtoppe og cognacbønner til 5 kr. pr. pakke lige indenfor døren (der hvor man tager indkøbskurvene)
Men de står der ikke.
Og det må da kaldes et aftalebrud, der vil noget.
Og man kan jo ikke helt lade være med at gisne om årsagen til denne misere.
Tidligere års praksis - som jeg jo på en eller anden måde har vundet hævd på - er jo klart begrundet i, at der er taget alt for mange romtoppe og cognacbønner hjem, som selvfølgelig ikke kan sælges for 15-20 kr, som de jo under ingen omstændigheder er værd. Men hvis det er det, der er årsagen, kunne man vel i det mindste forvente, at butikkerne ville reservere bare et lille bitte bjerg af de pakker til 5 kr. til mig. De kunne jo godt placere dem det almindelige sted, og så bare sætte et lille skilt på, at de kun kunne købes af mig og at der skulle fremvises gyldig legitimation i form af dåbsattest eller kopi af en helt igennem horribel telefonregning fra Telia, ihvertfald noget som klart kan identificere mig.
Nu vil nogen måske så sige, at jeg jo bare kan spørge, hvad der er sket, siden mange års praksis er ændret.
Men det vil klart svække min forhandlingsposition, hvis jeg på den måde viste interesse for disse aldeles usunde og unødvendige produkter. Måske kunne det ligefrem få dem til at overveje, ikke at sætte prisen ned til 5 kr, men lande på f.eks. 8 kr. hvilket stadig er mindre end de oprindelige 15 - 20 kr., men jo stadig helt ude af proportion med nytteværdien.
Så jeg tror lige jeg tænker lidt videre. For en forklaring må der jo være.
Men skal man virkelig finde sig i sådan noget, eller skal man måske klage til Ældresagen eller "Direktøren for det hele".
En slags forklaring.
Nu har jeg tænkt lidt over det.
Og jeg er bange for, at det er et ret kompliceret fænomen jeg har vovet mig ind på.
Jeg tror det har noget med COP15 at gøre. Noget med temperaturstigninger og CO2 udslip.
Jeg har forgæves ledt i sluterklæringen fra COP15, uden dog at finde en direkte forklaring. Men der har de godt nok også holdt sig til det ret overordnede og generelle, som ingen vel kan være rigtig uenige i.
Men jeg tror simpelthen det handler om, at et helt lastbiltog fyldt med romtoppe på turen fra Rom til København udleder så meget CO2, så temperaturen i Frankrig stiger så meget, så cognakbønnerne smelter.
Og der skal jo en hel lastbilfuld romtoppe til, før der er nok til, at de kan sælge restpartiet til 5 kr. pr pakke. Og det er jo det, det handler om - i den sidste ende.
Men så er det jeg tænker, at hvis de nu fylder bilen med romtoppe i Rom, og selvfølgelig har valgt en kølevogn - godt nok lidt politisk ukorrekt - og så kører til Cognac og læsser halvdelen af og så fylder det tomme rum med cognacbønner. Så kan franskmændene få romtoppe og eksportere deres cognacbønner. Og der vil være nok romtoppe og cognacbønner til at de danske butikker kan overholde deres aftale med mig om et passende prisniveau her op til jul.
Og jeg vil da så forøvrigt lige gøre opmærksom på, at jeg personligt har bidraget væsentlig til nedbringelse af CO2 udledningen her i december måned ved kun at brænde hver anden dag på kalenderlyset.
Man kan vel nærmest sige, at jeg har halveret udledningen.
Og så skulle der jo nok kunne blive råde til bare et enkelt vogntog med romtoppe og cognacbønner.
Vi er jo nærmest på grænsen til en sag for den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.
Så mine forventninger til at det her falder på plads meget hurtigt er store - meget store.
Og så må I iøvrigt have en glædelig jul og et godt nytår - med eller uden romtoppe og cognacbønner.


At bygge en by

Løst og fast, mest fastPosted by Leif Jensen Fri, November 27, 2009 22:51:14
Hvad er en by.
Der skal bygges nye byer i Danmark.
I Høje Tåstrup Kommune er der planer om at opføre en ny by til ca 15.000 indbyggere. Det er der også i Frederikssund Kommune - nærmere bestemt ved St. Rørbæk.
Det er godt nok ikke i morgen, de stikker spaden i jorden, men god planlægning er jo som bekendt det halve arbejde. Så derfor disse overvejelser om byer i al almindelighed.
For et par aftener siden hørte jeg om en stor undersøgelse blandt unge mennesker i Ålborg, som var blevet spurgt om, hva en god by skal indeholde.
Det var der mange bud på. Men et af de mere gennemgående var, at der efterhånden er importeret rigelige mængder af kinesisk granit, som er placeret ud over kæmpe flader i de danske byer.
Og det var ikke lige det, de unge mennesker forbandt med "godt bymiljø". De ville gerne have åbne, grønne, bløde områder, hvor man kan sætte sig på noget blødt og hygge sig. Det var deres egne ord - jeg hørte det selv. Dette stærkt forkætrede begreb, som v allesammen godt ved, hvad betyder, og også genkender, når vi møder det. Ikke nødvendigvis det samme for alle, men jeg indrømmer gerne - jeg er til hygge.
Jeg synes dog ikke hygge i sig selv er nok.
Byen skal selvfølgelig indeholde alle de funktioner, som mennesker i byer har brug for.
Så i morgen kommer jeg med mit bud på, hvordan de skal planlægge "Ny Høje Tåstrup" og "Mellemrørbæk" og hvad dr ellers skal bygges i de kommende år og kaldes byer

Klummeskriver Pelle Larsen

LinksPosted by Leif Jensen Thu, November 26, 2009 22:32:31
Tænksomme klummer om lidt af hvert
http://pellelarsen.dk/


Jeg er blevet bedstefar

Løst og fast, mest fastPosted by Leif Jensen Sun, November 22, 2009 17:58:00
Som lyn fra en klar himmel.
Ja, så skete det. Jeg er blevet bedstefar.
I fredags var vi inviteret til sen frokost hos mine svigerforældre sammen med svoger og hans kone. Og selvfølgelig skulle svigerforældrene under kaffen fortælle at nu har de 17 eller 18 oldebørn. (Selvfølgelig kan det være svært at holde styr på i den alder og med så mange.) Og svoger og konen sad der og underholdt med at de nu har 6 børnebørn og et mere på vej indenfor de nærmeste 14 dage. Og der sad vi så.
Men pludselig gik det op for os, at vi da har et barnebarn takket være vores handlekraftige datter. Godt nok lidt uortodokst - altså ikke datterens handlekraft, men det med barnebarnet.
Det er nemlig kommet til via adoption. Men som jeg altid har sagt, så er dem jeg har giftet mig til lige så gode som dem af egen avl. Så adoption gælder skam også.
Grunden til, at vi ikke er buset ud med det tidligere er, at det ikke rigtig var gået op for os, før vi sad der og skulle høre på de andres pral. Men det kan nok være, at vi lige rankede ryggen, da vi kunne fortælle, at vi er bedsteforældre til Grendon. En køn knægt på ca. 2½ år.
Godt nok orangutang og bosiddende et eller andet sted vist nok på Borneo. Men i vores situation tæller det hele med.
Måske en omvendt Darwin.
Og så kan man jo altid filosofere lidt over Darwins lære.
For det er godt nok en lang vej fra abe over de mange udviklingstrin, for derefter at vende tilbage som barnebarn i skikkelse af Orangutang.
Og måske kunne man, når man ser sig om i det politiske landskab få den tanke, at de mellemliggende trin slet ikke har fundet sted. Men det vil nok blive for omfattende at uddybe i denne lille klumme. (Så der er allerede stof til den næste).
Men måske er der simpelthen tale om direkte slægtskab uden forstyrrende mellemled. I virkeligheden en temmelig spændende tanke. En omvendt Darwin.
Nå men for at gøre en lang historie kort. Så er vi glade for ham, har hørt at han opfører sig godt, og at han på grund af veludbyggede sociale kompetencer allerede er rykket tre klasser op i skolen.
Jeg skal selvfølgelig nok få lagt nogle billeder ind når jeg får dem, og lige har kontrolleret, at ligheden med mig ikke er alt for påfaldende.

« PreviousNext »