Kold luft ..eller?

Kold luft ..eller?

Varm eller kold luft

Nogle må jo være modvægt til den ukuelige optimisme, der florerer på nettet

Efter stormfloden

Løst og fast, mest fastPosted by Leif Jensen Sun, January 19, 2014 15:43:12
I kølvandet på en stormflod Angst æder sjæle, og usikkerhed æder mennesker og familier.

Rigtig mange mennesker og familier i de stormflodsramte områder i Jyllinge Nordmark, Roskilde, Frederikssund og andre steder oplever i denne tid en nærmest altfortærende usikkerhed. Årsagen er, den helt kaotiske situation, der hersker omkring erstatning for ejendomme og løsøre, som er blevet ødelagt under stormfloden. Og når vi nu ved, at en af de helt basale betingelser for et trygt og aktivt liv er en bolig og en sikker, kendt økonomi, så er det måske lettere at forstå den desperation, som er ved at brede sig blandt de ramte familier. Og sådan en stemning, præget af usikkerhed, er også den bedste grobund for mere eller mindre vederhæftige rygter, som er med til at skabe yderligere usikkerhed. Det er en ond cirkel, som må brydes, så folk kan komme videre med deres liv.

Konkret kender jeg bedst til situationen i Jyllinge Nordmark, men jeg tror ikke, det er meget anderledes i Frederikssund, Roskilde eller Hyllingeris.

Personligt slap vi for vand ind i huset, det stoppede 5 cm under dørtrinet, så vi fik kun ødelagt, hvad vi havde i udhuse og garage. Men for rigtig mange i kvarteret er det nærmest alt, der er ødelagt. Vandet steg med en hastighed, så ingen kunne nå at redde noget. Ikke fordi de ”lod stå til”, men fordi det gik så hurtigt, og der ikke var nogen steder at flytte tingene hen.

Men de får jo erstatning.

Ja, set udefra er den hellige grav velforvaret. Stormrådet har jo erklæret hændelsen for stormflod, og dermed er der åbnet for erstatningskassen. Men set fra de ramtes side, så er der ikke meget trøst at hente i det. Selvfølgelig bedre, end ingenting. Men nogle af de første takseringer viser med al ønskelig tydelighed, hvordan situationen bliver for rigtig mange familier.

Skaden er gjort op til 1,2 mio. kr. og tilbuddet om erstatning er på 600.000 kr. Altså det halve.

Uden at kende det konkrete eksempel nærmere, så vil jeg tro, at erstatningen nogenlunde rækker til udbedring af skaderne på huset. Så nu må familien til at være kreativ og finde de gamle dyder frem. De skal nok igen til at sidde på gamle ølkasser og lave sammenkogte retter i den ene gryde, som de indtil videre kan klunse, eller fået af de mange medborgere, som har udvist en helt enestående hjælpsomhed.

Det er bare ikke godt nok.

I denne situation kan jeg ikke lade være med at tænke tilbage på de dage, hvor den globale finanskrise begyndte at feje hen over Danmark, danskerne og de danske banker. Der skortede det ikke på politisk vilje til at lave både bankpakke 1, 2 og 3. Som samfund stod alt for meget på spil, hvis Danske Bank gik konkurs. Og selv om det egentlige hændelsesforløb i forbindelse med udstedelse af disse bankpakker vel stadig står hen i en vis tåge for os uinviede, så er jeg enig i, at det danske samfund ikke vil være tjent med, at det danske banksystem bryder sammen. I hvert fald ikke før, vi har fundet noget bedre, at sætte i stedet.

Men kan det danske samfund være tjent med, at temmelig mange familier, på grund af den uforudsigelige naturs luner, gøres hjemløse og økonomisk ude af stand, til at klare ”dagen og vejen”
Det mener jeg ikke.

Jeg mener, de har jo ikke haft højtuddannede meteorologer eller klimatologer til at rådgive sig om, hvordan de skulle sikre sig, hvis det under ugunstige forhold stormede orkanagtigt flere døgn fra nordvest.

Og selv om de havde haft det, så er det jo ikke sikkert, at det havde hjulpet alligevel.

Tilsyneladende lykkedes det jo ikke for bankernes og regeringens mange chef- og senioranalytikere og økonomer at forudsige den økonomiske krise, så der blev gjort tilstrækkeligt til, at den blev forhindret.

Man kan vel godt tillade sig, at sammenligne den verdensomspændende økonomiske syndflod med verdenshavenes rasen i denne situation.

Meteorolog eller økonom. Du kan se, at noget er på vej, men du kan måske ikke forhindre det.

Vi sikrede bankerne, nu må vi sikre de stormflodsramte.

Så kære politikere og embedsmænd, hvor end i udfolder jeres uden tvivl uangribelige daglige virke, tag nu konsekvensen af den opståede situation, hvor mange familier er truet af, at måtte gå fra hus og hjem, og lav den særlov eller ekstraordinære bevilling, der kan hjælpe disse familier.

I kunne, da bankerne var på vej i kulkælderen, og I kunne, da Im, blev udvist. Og med ganske kort varsel. Og tak for begge dele.

Så jeg tror også at I kan nu, hvor familiers overlevelse som familier og mennesker er på spil.

Med venlig hilsen

Leif Jensen

Plantagevej 20

4040 Jyllinge

Tlf. 30260001
Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Johan Gaunitz Sun, January 19, 2014 17:38:26

Jeg kan godt lide det du skriver, og jeg har et forslag på hvordan vi ellers kan komme videre når du nu "gødsket marken" [ og mange tak for det] Det virker måske mest son en lidt uortodoks fremgangsmåde, men jeg mener alligevel den vil give pote i sidste ende. Alla og enhver har jo mulighed at sende sine synspunkter på lforeliggende ovforslaget indtil den 29. januar . Mit forslag er derfor at vi sender en mail til tht@kfst.dk (med kopi til pj@kfst.dk vedrørende bl a "levetider", "af-/nedskrivning" og "%-selvrisiko". Jeg tror faktisk det er den eneste fremkommelige vej da det er nærmest utænkelig med to lovændringer i samme kvartal -. og ganske usandsynlig at de begge vedtages med tilbagevirkende kraft.. DERFOR er det meget, meget vigtigt at få vores synspunkter med - og allerede før førstebehandlingen i folketinget i februar !