Kold luft ..eller?

Kold luft ..eller?

Varm eller kold luft

Nogle må jo være modvægt til den ukuelige optimisme, der florerer på nettet

Brev til Folketingets medlemmer

Løst og fast, mest fastPosted by Leif Jensen Tue, January 21, 2014 23:07:34

Kære Folketingsmedlem

Om kort tid skal du tage stilling til et lovforslag, som forhåbentligt kun får betydning for meget få mennesker, men til gengæld meget stor betydning for dem, som bliver omfattet af den.

Med lidt let hovedregning vil 0,14% af befolkningen, nemlig dem, der fik ødelagt deres hjem, da orkanen Bodil hærgede landet den 6. December 2013, få gavn af en lovændring/tilføjelse, som forbedrer erstatningsreglerne i forbindelse med den oversvømmelse som stormfloden medførte.

Og det betyder jo, at der er 99,86% af befolkningen til at finansiere det.

Jeg ved godt, at det er en lidt primitiv måde at illustrere det på, men ikke desto mindre kan det alligevel være med til at sætte proportionerne lidt på plads.

Behandling af lovforslag

Når I skal behandle ”Forslag til Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald”, synes jeg, at I skal tage følgende med i betragtning:

Ca. 250 huse i Jyllinge Nordmark er mere eller mindre ødelagt af vand. De fleste i et sådant omfang, at de i lang tid er ubeboelige, og for nogles vedkommende formodentlig aldrig bliver beboelige mere.

Og her taler vi kun om de materielle ødelæggelser. De er ikke uvæsentlige, men måske tæller de menneskelige omkostninger endnu mere. Mange familier kan i heldigste fald kan bo i en skurvogn eller en campingvogn på deres grund. Men i mange tilfælde må de bo hos forskellige venlige og hjælpsomme venner og familiemedlemmer. Det gør det uhyre vanskeligt at opretholde et nogenlunde almindeligt familieliv, med hvad et indebærer af sociale aktiviteter, skolegang, daginstitution, idræt og andre fritidsinteresser. Noget som har særlig stor betydning for børn og unge. Mange bor så langt væk fra deres ødelagte hjem. De bruger derfor al den tid, som de ikke bruger på arbejde, til at transportere sig selv, børn, tøj, skoletasker og andet, mellem de enkelte familiemedlemmers destinationer. Det tærer hårdt på familierne, og er et næsten umenneskeligt pres.

En forudsætning for, at de ramte familier, som nu for manges vedkommende bor i campingvogne eller skurvogne, kan vende tilbage til en nogenlunde normal og tryg hverdag er, at de nuværende erstatningsregler forbedres, så erstatningerne vil nærme sig den reelle genanskaffelsespris.

Der bliver ikke råd til genanskaffelse.

Med de nuværende regler, hvor værdien nedskrives betydeligt ud fra ejendommens/løsørets alder, vil der for den overvejende del af de skadesramte ikke være mulighed for at genanskaffe det nødvendige indbo, så de kan genoptage et bare nogenlunde normalt liv. Og hvad er der ved at få genopført et ”skrabet” hus, hvis der ikke er råd til at møblere det.

Og der er nok ikke meget hjælp at hente hos banker og kreditinstitutter , hvis man ikke i forvejen er formuende. Den almindelige opfattelse i den finansielle verden er jo, at man kan låne, hvis man har i forvejen. Og det er jo lige præcis det, de skadesramte ikke har.

Det er muligt, at der i forsikringsbranchen kan gives gode begrundelser for, at brugsgenstande taber i værdi med alderen. Men for de mennesker, som skal genanskaffe tingene, tages der jo ikke hensyn til det, når butikkerne fastsætter priserne. Heller ikke, selv om man som kunde kan godtgøre, at man er stormflodsramt.

Man siger jo, at overdrivelse fremmer forståelsen. Men jeg vil nu vælge at sige, at forenkling i nogle tilfælde også må kunne fremme forståelsen.

Et tænkt, men realistisk eksempel.

Jeg vil derfor give et forenklet eksempel på den situation, som kan blive aktuel for mange af de ramte familier.

En familie har en dagligstue bestående af spisebord, 6 spisebordsstole, tre-to-en sofa, en skænk, 4 bogreoler, et sofabord, bøger i de to reoler og CD’er i de andre to, musikanlæg, TV og diverse mindre effekter. Det meste er anskaffet for mellem 8 og 10 år siden, TV og musikanlæg dog for nylig.

Den samlede anskaffelsespris er dokumenteret 125.000 kr.

Endnu mere skrabet end ved almindelig forsikringssag.

På grund af alderen nedskrives værdien ved takseringen til ca. 75.000 kr.

Det er langt større værdinedskrivning, end hvis der havde været tale om en helt almindelig forsikringssag. Og forsikringsselskaberne er jo eller ikke kendt for at rutte med midlerne.

Og så skal der jo ikke meget fantasi til at forestille sig, hvilken prioriteringsøvelse familien skal ud i, når de skal købe nyt møblement.

For uanset alder, så er en stol stadig en velegnet rekvisit til at en person kan sidde. Men hvis det er over længere tid, vil det nok være temmelig ubekvemt, hvis to personer skal dele den. Og med en cirka halvering af genanskaffelsessummen, bliver der nok ikke råd til 6 stole, men måske kun tre. Og selvfølgelig kan familien så lege stoleleg hver dag, når der skal spises. Det kan nok være sjovt på kort sigt, men det er vel ikke rimeligt og holdbart i længden.

Men endnu værre er det jo, at for mange familiers vedkommende, vil den erstatning, som skulle bruges til genanskaffelse af møbler og øvrigt indbo, skulle bruges til restfinansiering af det det koster, at udbedre skaderne på huset. Så der vil ikke være behov for at prioritere, om der skal købes stole eller sofaer. Der vil ikke være råd til nogen af delene.

Og det er her, du komme ind i billedet.

Ved at tage initiativ til, eller som minimum medvirke til, at erstatningsreglerne forbedres væsentligt , vil du kunne yde et betydeligt bidrag til at skabe det nødvendige økonomiske fundament for, at de skadesramte familier i hvert fald ikke skal bruge de fleste fysiske og mentale ressourcer på et tænke på overlevelse, men igen kan begynde at tænke på at leve.

Det psykiske pres, som familierne lever i nu, er umenneskeligt. Så jeg synes, at alle gode kræfter må forenes om, at ændre på denne situation, ud fra hvor vi hver især er placeret i samfundet.

Stor hjælpsomhed.

Jeg synes, at hjælpsomheden blandt områdets beboere, og for øvrigt også mennesker, som bor andre steder, har været helt fantastisk.

Og også Roskilde Kommune, Beredskabet, Politi og andre offentlige myndigheder har ydet en stor indsats. Men det med at ”reparere” økonomien, det er nok en uoverskuelig opgave for disse, og for de husejere, som er ramt.

Så derfor denne appel til dig.

For en god ordens skyld kan jeg oplyse, at jeg, og min familie selv bor i det ramte område, men af vi blev forskånet for at få vand ind i huset, da vi ligger på en lille ”knold” ned mod Værebro Å.

Lidt vand i garagen og udhusene, med de følger, som det har, i form af lidt ødelagte byggematerialer, værktøj o.l., er småting i forhold til, hvad mine naboer og bekendte har været udsat for.

Så mit motiv er ikke egen vinding, men et oprigtigt ønske om at skabe positiv opmærksomhed om den næsten håbløse situation, som mange mennesker befinder sig i.

Jeg håber derfor, at I har læst min henvendelse i denne ånd.

Jeg er overbevist om, at hvis I ved selvsyn ønsker at blive bekræftet i den fremstilling, som jeg her har givet, så er I velkomne til at besøge os.

Med venlig hilsen

Leif Jensen

Plantagevej 20

4040 Jyllinge

Leif.jensen4040@gmail.com

Tlf.: 30260001
Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.